Universitetskyrkan

är kyrkan vid universiteten i Uppsala. Vi finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där du som student eller personal befinner dig. 


Universitetskyrkan vill skapa mötesplatser och sammanhang där man får möjlighet att dela erfarenheter av livet med varandra. Vi finns till för alla, oavsett tro eller inte tro, sexuell läggning och könsidentitet eller etnicitet. Ladda hem nya foldern för VT16 —>

Universitetskyrkan finns i samma hus som Uppsala studentkår och Studenthälsan på Övre Slottsgatan 7 (karta).

Universistetskyrkan i Uppsala