UNIVERSITETENS JULGUDSTJÄNST

➤ 15 Dec 

kl 19.00 i Domkyrkan

Uppsala Universitets rektor Eva Åkesson talar och den stora julkören bestående av studenter tillsammans med Uppsala Akademiska Kammarkör sjunger under ledning av Director Cantorum Stefan Parkman. Medverkar gör även studenter från universiteten, kårer och nationer samt studenternas fanborg.

 

CHRISTMAS SERVICE

➤ 15 DEC

at 7pm in Domkyrkan.

Speech by Eva Åkesson, principal at UU. Christmas hymns by the christmas choir consisting of students and Uppsala chamber choir led by Director Cantorum Stefan Parkman.