TAIZÉBÖN

➤ 6 NOV 

kl 18.00 i Helga Trefaldighets kyrka

Taizébönen är en meditativ gudstjänst med mycket bön och sång. Du som vill vara med och öva stämmor, tända ljus eller läsa text på något språk, hör av dig till någon av oss i Universitetskyrkan.

 

TAIZÉ PRAYER

➤ 6 NOV 

at 6pm in Helga Trefaldighets kyrka

Taizé prayer is a meditative service with a lot of prayer and songs. If you want to contribute by read text in any language, lighting candles or practice singing parts, please contact us.