karhus.JPG
 

UNIVERSITETSKYRKAN

är kyrkan vid universiteten i Uppsala. Vi finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där du som student eller personal befinner dig. 

Universitetskyrkan vill skapa mötesplatser och sammanhang där man får möjlighet att dela erfarenheter av livet med varandra.
Vi finns till för alla, oavsett tro eller inte tro, sexuell läggning och könsidentitet eller etnicitet.


butterfly_webb.jpg

SAMTAL

Studietiden är en viktig tid i livet. Kanske är det till och med första gången man lämnat hemmet. Man träffar nya vänner, vidgar sina vyer genom studier och socialt liv och naturligtvis formas man av sina nyvunna erfarenheter.

Men studentlivet ställer också höga krav och ibland väcks tvivlen inför yrkesval och framtid. När kraven blir för stora kan det vara skönt att vända sig till en utomstående. Vi i Universitetskyrkan finns till för att lyssna och samtala. Vi tror oss inte ha facit till livet men kanske kan vi tillsammans, med hjälp av våra gemensamma erfarenheter, hitta en lösning på problemen. Vi har tystnadsplikt och finns till för alla oavsett trosinriktning, etnicitet  eller sexuell identitet.

Ring eller mejla för att boka tid. Telefonnummer och e-postadresser finner du under kontakt. Samtalen är kostnadsfria!

SORGEGRUPP

NU KAN DU ANMÄLA DIG TILL HÖSTENS SORGEGRUPP SOM STARTar 21 SEPTEMBER 2017.

Att förlora någon närstående är svårt, men om man får någon att dela sorgen med kan den bli lättare att bära. Sorgegruppen träffas sex gånger under terminen, varannan torsdagskväll kl 17.00–19.00. Vi vänder oss främst till studenter i åldersgruppen 20-35 år. Om du inte är student men inom åldersspannet är du också välkommen. Det bör ha gått ca ett halvår eller längre sedan dödsfallet.

Kontakta Anna-Stina för anmälan och mer information. Sista anmälningsdag är den 18 september.

GOSPELKÖREN GOD TUNE

Tisdagar 18.30–20.30 i Helga Trefaldighets kyrka.

Terminsstart: Tisdag, 19 september kl 18.30

Körsång - ett sätt att umgås! Kören, som främst sjunger gospel, är öppen för alla studenter. Vi träffas varje tisdag kl 18.30-20.30 i Helga Trefaldighets kyrka, intill Domkyrkan. Kören leds av Hanna Lindholm och Johan Vegelius. Du som är intresserad, kontakta gärna oss eller dyk upp på den första övningen den 19 september. Välkommen! 
OBS! Inga intagningsprov och helt kostnadsfritt! 

Information about the Gospel Choir in English.

För dig som har gått med i kören: 
Länk till anmälan till God Tunes utskickslista.

stilla_massa.jpg

STILLA MÄSSA

Former, uttryckssätt och ett språk man förstår. Musik och sång, viktiga frågor, bröd och vin. Alla är välkomna, oavsett om man är van eller ovan kyrkobesökare. 

Vi firar gudtjänst med nattvard varje onsdag kl 18.00 med start den 23 augusti. Mässan firas i  Helga Trefaldighets kyrka. (karta)

Mässan är enkel och stämningsfull med ljuständning, musik, reflektion och tystnad.

TAIZÉBÖN

17/9  15/10 12/11

kl 17.00 i Helga Trefaldighets kyrka

Taizébönen är en meditativ gudstjänst med mycket bön och sång. Du som vill vara med och öva stämmor, tända ljus eller läsa text på något språk, hör av dig till någon av oss i Universitetskyrkan.

REGNBÅGSKVÄLLAR MED GÄSTFÖRELÄSARE

Välkommen till höstens regnbågskvällar med föreläsningar och samtal kring HBTQ-frågor! 

4/10  ➤ 29/11 kl 19.00 i Prästgårdssalen

Regnbågskvällar inspirerar till samtal om HBTQ-relaterade ämnen och frågor.
Tillsammans med intressanta gästföreläsare diskuterar vi utifrån olika teman i både större och mindre grupper.
Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev för mer info om kommande aktiviteter! 

KRISHANTERING

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Uppsala Universitet och SLU som en särskild resurs med kunskap i krisstöd och avlastande samtal. Vi samarbetar med Universitetens personal, Studenthälsan, studentkårer, studentföreningar och nationer vid krissituationer. Vi kan också erbjuda/finnas tillgängliga för medverkan i undervisning inom områden som rör krishantering, som t.ex.utbildningar för ansvariga för insparker och reccemottagningar.

  • Universitetskyrkan, Övre Slottsgatan 7, 1 tr. Telefon 018-430 37 06. Hos Universitetskyrkan finns representanter för Svenska kyrkan och Ekumeniakyrkan.
  • Studenthälsans mottagning, Övre Slottsgatan 7, 2 tr. Telefon 15 50 50. Telefontider. På Studenthälsans mottagning arbetar kuratorer, psykologer, läkare, sjuksköterskor. 

Vid akuta sociala och psykiska problem

  • Ring Socialjouren telefon 112.

Vid AKUTA situationer RING 112 för att nå

  • Akutmottagningar, ambulans, brandkår, polis, jourhavande präst, socialjour, giftinformation.

Kalendarium hösten 2017

AUGUSTI

23 Start Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

30 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

SEPTEMBER

6 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka 

13 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

17 Taizébön 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

18 Sista anmälningsdag till Sorgegruppen

19 Start God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

20 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

21 Sorgegruppen startar

26 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka 

27 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

OKTOBER

3 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

4 Regnbågskväll med gästföreläsare 19.00 Prästgårdssalen

4 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

10 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

11 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

15 Taizébön 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

17 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

18 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

24 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka 

25 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

31 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

NOVEMBER

1 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

7 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

8 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

12 Taizébön 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

14 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

15 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

21 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

22 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

28 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

29 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

29 Regnbågskväll med gästföreläsare 19.00 Prästgårdssalen

DECEMBER

3 Första advent: Gospelmässa med God Tune 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

5 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

6 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

13 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

18 Julgudstjänst 19.00 Uppsala domkyrka